Skoči na sadržaj

Opšti uslovi i politika privatnosti

Zahvaljujemo se na korišćenju naše internet stranice shop.jelenacorganic.com (internet stranica). Korišćenjem internet stranice i usluga koje nudimo, potvrđujete da pristajete na Opšte uslove prikupljanja podataka o ličnosti i korišćenja internet stranice (Opšti uslovi), odnosno na saradnju sa kompanijom „Jelenac organic“ doo, Jelenac, matični broj: 21203424, PIB: 109570294, na adresi: Jelenac bb, 34312, Jelenac, Topola (Kompanija).

Kompanija se bavi proizvodnjom i preradom organskih proizvoda.  

Ugovorni odnos sa Kompanijom zasniva se korišćenjem usluga internet stranice (kupovinom proizvoda Kompanije).

Kompanija omogućava kupovinu proizvoda korisnicima internet stranice (korisnici), putem porudžbine kroz online formu, ili porudžbinom putem email-a (samo za pravna lica). 

Kompanija u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući zakonske i druge propise, a pre svega Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018), u daljem tekstu: Zakon.

Zaštita i bezbednost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera su prioriteti naše Kompanije. 

Rukovalac podacima 

Kompanija se u skladu sa Zakonom smatra „rukovaocem podataka” (Rukovalac) i ona određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti koje prikupljamo putem naše internet stranice. 

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili drugim sadržajem iz ovih Uslova, možete to učiniti slanjem Vašeg zahteva poštom na adresu kompanije Jelenac bb, 34312, Jelenac, Topola ili putem e-mail-a, slanjem vaše poruke ili zahteva na mail:jelenac.organic@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kompanija je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koje možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: jelenac.organic@gmail.com

Privatnost podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka naših korisnika je od velike važnosti za našu kompaniju.

Podacima o ličnosti smatraju se podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na pr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Kompanija ne prikuplja Vaše podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti.  

Prihvatanjem Opštih uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da Kompanija prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Prihvatanjem ovih uslova potvrđujete i da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o prihvatanju.

Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati. 

Nećemo Vam slati mailing liste i e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, a biće Vam data mogućnost da se u svakom trenutku možete odjaviti sa te usluge i ne želite da više primate obaveštenja naše Kompanije. 

Želimo da znate da Kompanija preduzima sve mere radi maksimalne sigurnosti Vaših podataka o ličnosti. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 -dr. zakon), maloletna lica ne mogu koristiti usluge naše Kompanije.

Prikupljanje, korišćenje i obrada podataka o ličnosti

Saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

Kompanija u skladu sa Zakonom prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti isključivo na osnovu pristanka lica na koje se ti podaci odnose.

Ti podaci i njihova obrada su neophodni za izvršenje ugovora zaključenih između Kompanije i tih lica, a njihova obrada je neophodna i u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca tim podacima.

Saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti dajete prihvatanjem Opštih uslova prikupljanja podataka o ličnosti i korišćenja internet stranice. 

Prihvatanje ovih uslova je opšti uslov za korišćenje naše internet stranice i usluga Kompanije. U slučaju opoziva pristanka nećete biti u mogućnosti da koristite usluge Kompanije putem ove internet stranice.  

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i način prikupljanja podataka

Podaci o ličnosti prikupljeni korišćenjem usluga sajta, online kupovinom i kreiranjem profila koriste se isključivo u svrhu obavljanja online kupoprodaje naših proizvoda i slanja promocija za naše proizvode. 

Podaci o ličnosti koje prikupljamo najčešće uključuju:

 • ime i prezime
 • grad i tačnu adresu isporuke
 • poštanski broj
 • br. telefona
 • e-mail adresa
 • naziv firme i osnovni podaci o firmi ako je kupac pravno lice

Pored ovih podataka Kompanija može prikupljati i druge podatke o ličnosti, po potrebi.

Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

Kompanija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti radi zaključenja i realizacije kupoprodajnih ugovora za proizvode iz svoje ponude, ispunjavanja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.

Prevashodni razlozi zbog kojih Kompanija prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti su: 

 • prodaja naših proizvoda
 • isporuka kupljenih proizvoda
 • primanje prigovora, pritužbi i reklamacija i postupanja po njima
 • sprovođenje marketinških aktivnosti Kompanije 
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Kompanije 

Za eventualne druge razloge za prikupljanje Vaših podataka o ličnosti biće Vam tražen dodatni pristanak.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

U svakom trenutku imate pravo da od Kompanije tražite:

 • pristup Vašim podacima o ličnosti
 • informacije o svrsi za koje se koriste Vaši podaci 
 • o vrsti i roku čuvanja Vaših podataka o ličnosti
 • podatak o Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo i čuvamo
 • ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
 • brisanje Vaših podataka o ličnosti (osim u slučaju kada su isti neophodni za izvršenje naših ugovornih obaveza)
 • ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim licima) u delu ili u potpunosti (za slučaj da ste osporili njihovu tačnost ili njihova obrada više nije potrebna)
 • informaciju o ispravci, ograničenju obrade ili brisanju Vaših podataka o ličnosti 
 • da podnesete prigovor na način na koji Kompanija rukuje Vašim podacima o ličnosti
 • da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu podataka
 • da opozovete Vaš pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku (opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade izvršene do opoziva)

Svaki Korisnik može tražiti od Kompanije ispravku ili dopunu podataka o ličnosti koje Kompanija poseduje o njemu, a obaveza Kompanije je da te podatke izmeni u skladu sa zahtevom Korisnika u najkraćem mogućem roku, a najduže 30 dana.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Pored navedenih prava, svaki korisnik koji smatra da su na neki način ugrožena ili povređena njegova prava, ima pravo da nevezano za druga pravna sredstva podnese pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Povereniku se možete obratiti poštom na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mailom na adresu: office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Zaštita podataka o ličnosti i pristup podataka o ličnosti trećim licima

Kompanija preduzima raspoložive tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti koji se prikupljaju korišćenjem naše internet stranice obrađivali na zakonit način i u skladu sa svrhom zbog koje se isti prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen Kompaniji i trećim licima sa kojima Kompanija sarađuje (kurirska služba).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama (npr. Kurirska služba), molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da “Jelenac organic” nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada ih posećujete korišćenjem naše internet stranice.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti u izuzetnim slučajevima i isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih prikupljamo i obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni po osnovu zaključenja ugovora o prodaji proizvoda čuvaju se 5 godina od dana zaključenja ugovora;
 • Podaci prikupljeni radi slanja informativnog Biltena-a sa ponudama i popustima, kao i za sticanje prava na prodajne podsticaje i kupone Kompanije čuvaju se 3 godine od dana dostavljanja informacija.

Mailing lista (Bilten i korišćenje podataka o ličnosti za marketing)

Ukoliko želite da uvek budete na vreme informisani o akcijama i popustima za kupovinu naših proizvoda, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas ulistamo na našu Mailing listu i da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, novim proizvodima i ostalim aktuelnostima slanjem Biltena.

Ukoliko želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da tražite od Kompanije da prekine sa slanjem mailova i to e-mailom na adresu jelenac.organic@gmail.com ili preporučenom poštom (sa naznakom: opoziv date saglasnosti) na adresu Jelenac organic doo, Jelenac bb, 34312 Jelenac, Topola. Kompanija je dužna to da učini u roku od 15 dana od prijema Vašeg zahteva. 

U svakoj Newsletter poruci poslatoj e-poštom naćićete upustvo za odjavljivanje sa mailing liste ukoliko ste ulistani na nju na osnovu vlastite saglasnosti.

Kolačići (“cookies”) i praćenje Vaših internet aktivnosti

Kolačići su tekstualne datoteke koju internet stranice koje posećujete skladište na uređaj putem koga pristupate internet stranici (računar, tablet, pametni telefon). O politici korišćenja kolačića posetite posebnu stranicu posvećenu ovoj temi. 

Korišćenje usluga Kompanije 

Cene proizvoda

Cene proizvoda Kompanije istaknute su na stranici Prodavnica ispod odgovarajućeg proizvoda. Cena proizvoda uključuje iznos PDV-a i uračunati podrumarski popust. 

Kompanija zadržava pravo promene cena svojih proizvoda u svakom trenutku. 

Zaključivanje ugovora i plaćanje

Ugovorni odnos između korisnika i Kompanije zasniva se ubacivanjem željene količine proizvoda iz Prodavnice u Korpu, nakon čega ćete biti preusmereni na stranicu Blagajna gde ćete, pored popunjavanja osnovnih podataka potrebnih za zaključenje kupoprodajnog ugovora i utvrđivanja podataka o adresi isporuke, biti pozvani da izaberete opciju plaćanja: plaćanje na račun i plaćanje na račun. Imajte u vidu da će vaša porudžbina biti poslata tek nakon što uplata bude na računu Kompanije.

Za pravna lica postoji i opcija da putem maila: jelenac.organic@gmail.com traže izdavanje predračuna za traženu količinu, a porudžbina će biti poslata nakon što uplata porudžbine bude na računu Kompanije.

Naručivanje proizvoda na neki od gore navedenih načina i dobijanje potvrde o prijemu porudžbine e-mailom od strane Kompanije predstavlja zaključenje ugovora o kupoprodaji u skladu sa ovim Uslovima. 

Pravo na odustanak od kupovine

Korisnik može odustati od porudžbine u roku od 14 dana od dana prijema porudžbine.

Postupak odustanka od kupovine:

 • Korisnik može odustati od kupovine prilikom prijema porudžbine od strane kurirske službe (odbijanjem prijema).
 • Ukoliko korisnik odluči da odustane od porudžbine kasnije, a najkasnije u roku od 14 dana, to može učiniti slanjem Izjave o odustajanju od kupovine na e-mail adresu: jelenac.organic@gmail.com. U izjavi se moraju navesti svi detalji porudžbine (datum kupovine, broj porudžbine, količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, broj bankovnog računa za povraćaj novca).
 • Nakon što e-mailom dobijete potvrdu Kompanije o prijemu Izjave o odustajanju, potrebno je da organizujete postupak povraćaja pozivom kurirske službe putem koje ste dobili proizvod. Povraćaj je moguć isključivo putem ove kurirske službe sa kojom Kompanija ima zaključen ugovor o saradnji.
 • Proizvode Kompanije koje vraćate neophodno je adekvatno spakovati i obezbediti kako ne bi došlo do oštećenja, posebno imajući u vidu da se radi o proizvodima u staklenoj ambalaži. 
 • Po prijemu proizvoda koje vraćate, odgovorna lica Kompanije vrše pregled pošiljke i proizvoda kako bi utvrdili da su neoštećeni. U slučaju neadekvatno spakovanih proizvoda i oštećenja koja su nastala kao posledica navedenog Kompanija neće biti u obavezi da vam vrati uplaćeni novac. Kao dokaz oštećenja odgovorna lica će odmah po prijemu pošiljke fotografisati oštećene proizvode koji su neadekvatno spakovani i proslediti Vam fotografije na e-mail koji ste ostavili.
 • U slučaju da je pošiljka u ispravnom stanju, Kompanija će izvršiti povraćaj uplaćenog novca najkasnije u roku od 14 dana na račun koji je naveden u Izjavi o odustajanju.
 • Troškove povraćaja proizvoda snosi Korisnik.
 • Pakovanja se šalju na adresu Jelenac bb, 34312 Jelenac. Na pošiljci je potrebno da označite Vaše podatake. 

Isporuka i troškovi isporuke

Rok isporuke
Nakon što ste potvrdili poružbinu ona ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu vaše porudžbine putem email-a.
Najčešći rok obrade porudžbine je 2-3 radna dana. Ukoliko je porudžbina poslata petkom i vikendom, bićete kontaktirani početkom naredne nedelje. Nakon toga započinje rok isporuke od 3 radna dana.


Preuzimanje pošiljke
Kurirska služba sa kojom imamo saradnju (Post express) vrši dostavu na naznačenu adresu isporuke u periodu od 08:00-19:00h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke pregledate pošiljku i da utvrdite da li postoje vidljiva oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, putem email-a koji je određen za kontakt sa nama. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. 

Uobičajena praksa je da kurir svaku pošiljku pokušava da uruči dva puta i da Vas kontaktira telefonom ukoliko Vas ne pronađe na adresi i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju. 

Putem jedne porudžbine je moguće poručiti maksimalno 12 velikih flaša ili 20 malih flaša. Za veće količine ponovite porudžbinu ili nam se obratite putem mejla na: jelenac.organic@gmail.com

Troškove isporuke snosi Kompanija za iznos veći od 6000 RSD.

Sadržaj internet stranice i Opštih uslova (autorska prava i pravo intelektualne svojine)

Sadržaj internet stranice je u isključivom vlasništvu Kompanije, i sve promene podataka, stranica, ili delova stranica Kompanija može učiniti bez prethodnog obaveštavanja korisnika internet stranice, a ti izmenjeni podaci postaju zvanični podaci Kompanije. 

Kompanija zadržava pravo da promeni ove opšte uslove u bilo koje vreme. Korišćenjem stranice i usluga Kompanije se smatra prihvatanjem izmenjenih Opštih uslova.

Zabranjeno je kopiranje, korišćenje ili umnožavanje žigova, fotografija (pozadinskih i svih drugih fotografija na internet stranici), dizajna stranice, ili dizajna njenih delova, a naročito tekstualnog sadržaja ove internet stranice koji imaju karakter autorskog dela. Neovlašćeno korišćenje sadržaja internet stranice u tom smislu, podleže krivičnoj i obligaciono pravnoj odgovornosti.  

Sva prava internet stranice shop.jelenacorganic.com su zadržana. Sve informacije i materijali, kako tekst tako i slike na ovoj internet stranici su pod pravnom zaštitom autorskih prava ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine kompanije “Jelenac organic” doo.

Zabranjeni su:

 • promena i/ili uklanjanje internet stranice 
 • korišćenje prava intelektualne svojine i to žigova i drugih oznaka, autorskih dela, dizajna, ideja, tehnologije internet stranice u ličnu ili korist drugog lica
 • korišćenje nepristojnih izraza, govora mržnje ili pozivanje na bojkot u komunikaciji sa Kompanijom
 • „spamovanje“, postavljanje uzastopnih pitanja ili slanja bilo čega što može sadržati zlonamerne kodove viruse, crve, ili druge malvere koji mogu štetiti Kompaniji ili korisnicima internet stranice

Ukoliko proceni da je reč o jednoj od zabranjenih aktivnosti usmerenih prema internet stranici ili Kompaniji, Kompanija zadržava pravo da ne odgovori na ovakve zahteve ili primeni neke druge zakonom dozvoljene mere za zaštitu svojih prava i interesa.

Merodavno pravo

Umesto odredbi ovih opštih uslova koje se iz nekog razloga ne mogu primeniti u konkretnom slučaju, primeniće se odredbe važećih zakona Republike Srbije koje su u skladu sa smislom ovih opštih uslova, na obostranu korist korisnika i kompanije.

U slučaju spora, korisnici i kompanija su saglasni da rešenje traže mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.